Vandretur ved Kongskilde og Tystrup sø

Et blik udover det bakkede landskab og søerne - umuligt at gengive hvor smukt her er.

Kongskilde og Tystrup sø

Vil du opleve nogle af Midtsjællands smukkeste landskaber, så skal du prøve denne tur. 
Det sædvanlige let bølgende sjællandske landbrugsland afløses her af et fantastiske terræn specielt omkring Tystrup-Bavelse-søerne og Susådalen. 

Start ved Naturcenteret

Vi parkerede ved Kongskilde naturcenter. Et godt råd – kom tidligt – det er et populært sted at parkere og benytte som udgangspunkt for en tur i naturen. Herfra kan du vælge vandreture af forskellig længde, markeret og umarkeret og alt efter lyst og kræfter.

Turen vi valgte er vældig smuk, lettere krævende, men også rimelig godt markeret med gul eller blå markering alt efter hvor du begynder.

Hvis du vælger 10 km turen som vi gjorde – så kommer du forbi Sorø golfklub, hvor du kan snuppe en kop kaffe eller en let frokost. Her er der også fine p-pladser.

Det anbefales dog at du har kort med. Flere steder er afmærkningen af ruten ikke helt let at gennemskue. Specielt stykket efter golfklubben er tricky. Der skal du følge marken langs indhegningen indtil du kommer til en privat grund. 

Derefter kan man langt inde på marken skimte gamle, væltede vejvisningspæle som leder ned mod søen. Alternativt skal du følge den blå sti (grusvej) overfor golfklubben. Den leder op til skoven, hvor du kan fange en alternativ rute ned mod søerne.

På hele ruten er der mange steder med borde og bænke, sågar mindre grillpladser. 

Grillpladser og primitive lejrpladser 

På stranden ved Frederikskilde Skov er
der grillpladser til fri afbenyttelse. Ved Kongskilde Friluftsgård og i Hørhaven er der primitive overnatningspladser, hvor man kan overnatte i telt eller shelter. Se også kortet i bunden af siden.

Inspiration

Tystrup sø

Tystrup Sø, som gennemstrømmes af Susåen, er en af Sjællands større søer – vandfladens areal er 660 ha. Søen ejes af bredejerne, og Naturstyrelsen ejer således 94 ha.
På det dybeste sted er søen 23 meter dyb. Det betyder, at den er længe om at fryse til om vinteren, ligesom de talrige kildevæld på dens bund giver mange våger i isen.

Et gammelt mundheld på egnen siger: ”Når Tystrup Sø kan bære krage, kan Sorø Sø bære både hest og vogn”.
Især i vinterhalvåret er der et rigt fugleliv ved Tystrup Sø, idet mange andefugle overvintrer på søen, hvis den er isfri, og havørnen kan ses i området hele året.
Både erhvervsfiskeriet og lystfiskeriet er lejet ud. På statens del af søen ved Kongskilde er fiskeri dog ikke tilladt, især af hensyn til de badende.

Badestranden er kunstigt anlagt ved tilkørsel af store mængder sand. Publikum har fri adgang til at benytte stranden med borde og bænke og grillpladser,
og arealet er meget besøgt i hele sommerhalvåret (kilde naturstyrelsen.dk). 

Det er muligt at søsætte eller ophale kanoer fra stranden ved Frederikskilde.

Solen bryder igennem det tunge skylag og spejler sig i søen - bare et kort sekund.